Profiel van
Hein Schouwenaars Specialist Gebiedsontwikkeling
Mijn motto "Kleine acties hebben meer impact dan grote beslissingen"

Zoek een expert

Inloggen

 

Wat doe ik?:

Als specialist in gebiedsontwikkeling richt ik me op de kritische factoren die succes of falen in een ontwikkeling bepalen. Dat wil zeggen: 1. een heldere strategie, die ontwikkeling onder wisselende marktomstandigheden mogelijk maakt; 2. een daadkrachtige en besluitvaardige organisatie, die bovendien ‘in control’ is; en 3. de juiste actie: het produceren van het beoogde resultaat.

Mijn werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit het aansturen van gebiedsvisies en grondexploitaties, het bereiken van bestemmingsplan aanpassingen en het sluiten van (anterieure) overeenkomsten. Daarnaast richt mijn werk zich op het haalbaar maken van projecten en het organiseren van samenwerking met partners.

Gebiedsontwikkeling vraagt om een brede oriëntatie. In mijn werk schakel ik tussen de niveaus: strategie / organisatie / actie.  Mijn toegevoegde waarde ligt vooral in het overzien van het gehele vastgoedproces en het integreren van specialistische kennis uit de betrokken disciplines. Intensieve samenwerking met een netwerk van experts uit verschillende vakgebieden is daarbij van grote waarde.

Vaardigheden:

  • Projectmanagement
  • Visievorming
  • Gebiedsexploitaties
  • 3D onderhandelen
  • Contractvorming
  • Bestemmingsplannen en kostenverhaal
  • Politiek en maatschappelijk draagvlak
  • Communicatie