Profiel van
Sander van Keulen Jurist Omgevingsrecht
Mijn motto "Specialisme is een must. Alles voor iedereen is immers niets voor niemand!"

Zoek een expert

Inloggen

 

Ik ben jurist omgevingsrecht, bouwrecht en ruimtelijke ordening. Met Legalexion verleen ik, kort gezegd, juridische diensten in bouwzaken en locatieontwikkeling.
 
Naast de algemene juridische advisering bestaan die diensten onder meer uit:
 
  • juridische advisering in bouwzaken en ruimtelijke ordening
  • de begeleiding van vergunningprocedures
  • de begeleiding van bestemmingsplanprocedures
  • het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen
  • de vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures
  • het indienen van zienswijzen / inspraakreacties
  • etc.
Ik werk voornamelijk voor ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten.